Liên hệ

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp

==================================
CÔNG TY TNHH TRE NGUỒN Tre Nguon Resort (Suối khoáng nóng Thanh Thủy – Phú Thọ)
Văn phòng: 12 A ngõ 107 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội
+84 24 3646 3194 / Fax: +84 24 3646 3195
Email: sales@trenguonresort.com / trenguonresortandspa@gmail.com
Web: www.trenguonresort.com
Resort: Khu 3 TT Thanh Thủy, Phú Thọ

Mọi ý kiến đóng góp và khướu nại xin gửi E-mail về: sales@trenguonresort.com

Điện thoại số: 096 2249 338(24/7)