Lễ hội đền mẫu Âu Cơ – Hạ Hòa, Phú Thọ

Lễ hội đền Mẫu Âu Cơ ở Hạ Hòa, Phú Thọ

Trong tâm linh và tình cảm dân tộc Việt chung một niềm tin con Lạc cháu Hồng, cha là Lạc Long Quân, mẹ là Âu Cơ và các vua Hùng là những người có công dựng nước, được toàn dân tộc phụng thờ, tri ân. Từ thờ cúng tổ tiên của từng gia đình đến lễ hội đền Hùng là một tín ngưỡng thiêng liêng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn các bậc tiền nhân có công dựng nước.

Đền mẫu Âu Cơ ở Phú Thọ

Đền mẫu Âu Cơ ở Phú Thọ

Trong hành trình đưa 49 người con lên thượng nguồn sông Hồng mở mang bờ cõi, Tổ mẫu Âu Cơ đã dừng chân ở tranh Hiền Lương huyện Hạ Hòa cho khai khẩn đất hoang, lập thôn ấp, dạy dân cấy lúa, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải biến vùng đất hoang sơ thành trù phú. Rồi ngày 25 tháng chạp, bà cùng các tiên nữ về trời, để lại ơn đức cao dày, tình mẹ bao la. Nhân dân đã dựng lên ngôi miếu phụng thờ, đời đời hương khói trở thành đền thờ Tổ Mẫu; năm 1991 được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Bài viêt tham khảo >>> Lễ hội đền Hùng

Lễ hội đền Mẫu Âu Cơ được tổ chức trong ba ngày, bắt đầu từ mùng 5 tháng giêng âm lịch và lễ chính được tổ chức trong ngày “tiên giáng” mùng 7, trong năm còn có các ngày lễ khác như 12 tháng ba, 13 tháng tám, ngày “tiên thăng” 25 tháng chạp.

Lễ hội đền Mẫu Âu Cơ được huyện Hạ Hòa tổ chức trong 2 ngày mùng 6, mùng 7 tháng giêng âm lịch. 8h sáng ngày mùng 6 sẽ tổ chức khai hội, sau đó diễn ra các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi, giải trí đậm đà bản sắc dân tộc. Phần lễ diễn ra từ 8h sáng mùng 7 tháng giêng với hai nội dung chính là rước kiệu vào đền Mẫu và tế Mẫu. Đây là nội dung rất đặc sắc, được tiến hành theo đúng nghi lễ truyền thống lễ hội ở Phú Thọ, đậm nét tâm linh và đặc trưng văn hóa Việt.

Lễ hội đền mẫu Âu Cơ - Phú Thọ

Lễ hội đền mẫu Âu Cơ – Phú Thọ

Lễ hội đền mẫu Âu Cơ – phát huy truyền thống dân tộc

Việc tổ chức Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ nhằm tiếp tục giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh, xây dựng đời sống văn hóa; duy trì và nâng cao giá trị truyền thống lễ hội Phú Thọ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Du lịch lễ hội >>> Lễ hội đền Du Yến

Với tất cả lòng thành kính, sự hiếu khách, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hạ Hòa mong được đón đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài và du khách quốc tế du lịch lễ hội Phú Thọ đến với Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ, đến với đất nước và con người một vùng trung du biết bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giầu bản sắc.