• Du lịch lễ hội đền Du Yến Phú Thọ

  • le-hoi-du-yen-phu-tho
  • Lễ hội đền Du Yến thu hút hàng trăm ngàn du khách thập phương về Phú Thọ. Điệu múa tiên là nét đặc sắc, riêng nhất trong văn hóa dân gian du lịch Phú Thọ.

  • Du lịch lễ hội Đình Khoang – Phú Thọ

  • le-hoi-dinh-khoang-phu-tho
  • Du lịch lễ hội Đình Khoang, Phú Thọ, bạn có cơ hội tham gia lễ rước truyền thống và trò chơi dân gian làng xã đặc sắc của đình Khoang Thanh Sơn, Phú Thọ.